Vnitřní řád ZKO Dobříš

 1. Po příchodu na cvičiště kynologického klubu každý psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem.
 2. Každý psovod, který se zúčastní výcviku, by měl mít vhodné výcvikové pomůcky (vodítko, stopovací šňůru, aportovací činku, hračku, pamlsky - vše podle své potřeby). Agresivní psi musí mít náhubek.
 3. Každý psovod je povinen mít svého psa očkovaného proti vzteklině, psince, parvoviróze. Na požádání člena výboru nebo revizní komise je povinen očkovací průkaz předložit ke kontrole. Pes musí být řádně odčerven.
 4. Každý psovod musí po svém psu uklidit (exkrementy).
 5. Každý člen je povinen řádně pečovat o klubové výcvikové pomůcky, popřípadě upozornit na jejich uklizení po skončení výcviku (překážka, aporty, pomůcky figuranta).
 6. Psi musí být uvázáni nebo odloženi pouze na místech k tomu určených (vázací kolíky, odkládací kotce). Každý člen má možnost si na vlastní náklady zhotovit odkládací kotec nebo si ho pronajmout.
 7. Výcvikové dny a hodiny určuje hlavní výcvikář, který zajistí výcvikáře na tento den.
 8. V případě, že výcvikář požádá některého psovoda o pomoc při výcviku, je povinen podle svých možností pomoci.
 9. Klíče od klubovny mohou mít pouze členové výboru.
 10. Nečlenové kynologického klubu Dobříš, kteří použijí pomůcky k výcviku (rukávy, pešky, apod.), zaplatí jednorázově 30,- Kč.
 11. Brigádnické hodiny jsou řízeny hospodářem klubu. Každý člen je povinen odpracovat za rok stanovený počet brigádnických hodin. Počet hodin každoročně podle potřeby schválí členská schůze, rovněž určí výši peněžní úhrady za každou neodpracovanou hodinu, kterou je člen povinen zaplatit do pokladny nejpozději v den členské schůze. V případě neuhrazení této částky, přestává být nadále členem.
 12. Pokud člen nezaplatí členský příspěvek do 15. 12. daného roku, zaplatí navíc 100,- Kč jako penále (týká se příspěvků, které se odvádí na Prahu).
 13. Kouření v klubovně je zakázáno.
 14. Psi nesmí do klubovny ani v rámci výcviku.
 15. Pronájem klubovny je možný pouze za podmínek, které jsou určeny členskou schůzí.
 16. Přijímání nových členů je možné pouze za podmínek, které jsou určeny členskou schůzí.
 17. Vnitřním řádem ZKO Dobříš se musí řídit členové klubu i návštěvníci areálu ZKO Dobříš.
Tento vnitřní řád byl schválen členskou schůzí.
Za výbor ZKO Dobříš: Jana Mochánová (předseda)

TOPlist